Rečnik Miodraga Miše Stanisavljevića


ljudi

žena Marija: Marila, Trandafuljka, Mikana, Mika, Mirta, Mirdita (u to vreme su se na televiziji davale i vesti na albanskom)

sin Luka (ja): Kačo, Koka, Roker, Koker, Kokera, Goka, Kodža, Darkvuda (uglavnom aluzije na moje bavljenje muzikom)

sin Marko: Keka, Keša, Kerkon

brat Mirko: Fašmar, Fašista

brat Rade: Ćaćkica

sestra Kika: Micojka

majka Kosara: Kaštanka (valjda po Čehovljevoj priči)

Ibrahim Hadžić: Mujo, Mujaga, Paraskeva (za prva dva je jasno zašto, premda je to naravno jako ružno, ali ovo poslednje će zauvek ostati misterija)

Predrag Čudić: Čuda, Čudak

Miroslav Josić Višnjić: Džojstik

Slobodan Milošević: Budalčina

imenice

buđevi: pečurke (na ovo sam ga ja inspirisao kad sam mu objasnio da je to botanički ista grupa)

greba: krompir pržen u šerpi sa malo ulja

jogurtići: sva hrana koju nije voleo, naročito sve popularne vrste hrane

frižiderka: voda rashlađena u frižideru

cigljuka: cigla zagrejana na “smederevcu”, zimi bi služila kao termofor

cangle: cvik-cangle

rcangle: motorcangle

trandafuljka: cigareta (tako je zvao i mamu)

seropapirići: toalet papir

grafikice: uopšteno (i vrlo negativno) ime za grafički dizajn, naročito za neke moje početničke pokušaje bavljenja istim

komašinari: komarci

makedošinari: Makedonci (mama, kao i 50% mene i Marka)

ognjištari: uopšteno ime za Srbe iz BIH i Hrvatske, tačnije Miloševićevi pobornici kojih je među njima tokom devedesetih bilo dosta, aluzija na diskurs “vekovnih srpskih ognjišta”

nacoši: nacionalisti

glagoli

matildati: raditi previše pedantno, naročito kod građevinskih radova (po nekoj Matildi, nejasno kojoj)

troskati: koristiti previše cementa, gipsa, brašna, ulja (na slovenačkom troskati znači nositi, on je inače znao slovenački)

dževgati: pridikovati, soliti pamet, čantrati

valutati: suviše krupno seći na primer salatu


Ako se neko seća još nekih zanimljivih Mišinih izraza, neka mi javi.

Luka Stanisavljević